spicy Hot & Spicy

Mei Fun

(Soft Rice Noodle)
55. Roast Pork Mei Fun 9.35
56. Chicken Mei Fun 9.35
57. Beef Mei Fun 10.35
58. Shrimp Mei Fun 10.35
59. House Special Mei Fun 10.45
spicy60. Singapore Mei Fun 10.55